Sidebar

Magazine menu

06
Mon, Jul

Top Stories

Grid List

Facebook : Triam Udom Market Place จัดทำขึ้นโดย นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา จากหลายรุ่น
-สร้างขึ้นเมื่อ 15 เมษายน 2020
-โดยวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา สามารถ เข้ามาโพสต์ แชร์/ขาย/ฝากสินค้าของนักเรียนเก่าฯ แต่ละท่าน ด้วยตนเอง ในช่วง ภาวะ โรคระบาด โควิด-19

ทำให้ ธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ต้องประสพปัญหาไปด้วย

อีกทั้งเป็นที่พบปะพูดคุย กลุ่มนักเรียนเก่าได้

โดยจัดทำแยกรายการเป็นหมวดหมู่ ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ในเพจ
-สำหรับการ สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก จะต้องทำตามกฎกติกาที่มีระบุไว้ หากนักเรียนเก่าฯท่านใดสนใจ เพื่อเป็นสมาชิก สามารถเข้าไปสมัครหรือติดตามเพจได้ ที่ https://www.facebook.com/groups/224996608848796/about/

อนึ่ง : สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ เห็นว่าเป็นเพจที่ดี จึงเพียงนำมาแชร์ข้อมูลต่อ
เพื่อให้นักเรียนเก่าฯได้ทราบ หากมีข้อสอบถาม
ท่านสามารถสอบถามไปยัง แอดมิน
เพจ Facebook : Triam Udom Market Place โดยตรง

การคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยมีพัฒนาการเริ่มจากตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2504 มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นมหาวิทยาลัยปิดใช้การจัดสอบคัดเลือกกันเอง  ... อ่านต่อ
Read more ...

แม่ผัน มีลูก ๕ คน ปีนี้ ย่างเข้า ๗๔ ปีแล้ว เรียนจบประถมสาม สามีเสียชีวิตตั้งแต่ลูกคนเล็ก อายุได้สองขวบ แม่ผันเลี้ยงลูกคนเดียว หนักเอาเบาสู้ ทำไร่ทำสวน ... อ่านต่อ
Read more ...

โดย นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

1. Blood chemistry แปลตรงๆว่าเคมีของเลือด หมายถึงระดับของสารต่างๆที่อยู่ในเลือดซึ่งก่อปฏิกิริยาเคมีได้ ซึ่งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารเหล่านี้ ... อ่านต่อ

Read more ...

อุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน แม้จะมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นในอีกหลาย ๆ ด้าน ... อ่านต่อ
Read more ...

รองนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันและถือเป็นขุนพลทางเศรษฐกิจคนสำคัญคนหนึ่งของประเทศ เป็นนักเรียนเตรียมอุดมรุ่น 33 ที่สมควรยกย่องและบันทึกความทรงจำของท่านสมัยเป็นนักเรียนและการดำเนินชิวิตครอบครัวและการทำงานตามแนวทางในหลวงรัชการที่ 9 ในหนังสือ "70 ปีใต้ร่มพระบารมี 80 ปีเตรียมอุดม"

somkid

นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

นายกรน63

ดร. ธีรภัทร ประยูรสิทธิ

นายก สนตอ. วาระ ๒๕๖๒-๒๕๖๓

 

Upcoming Events

ตารางนัดหมาย

เพลงโรงเรียนเตรียมอุดมฯ

Line id : @dek-triam

             258