Sidebar

Magazine menu

18
Fri, Aug

Top Stories

Grid List

 

" หนังสือ ๗๐ ปี ใต้ร่มพระบารมี ๘๐ ปี เตรียมอุดม "

ราคาเล่มละ ๘๐๐ บาท

สั่งซื้อใด้ที่ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร 02 2522325 , 085 326 6996

รดนำอาจารยสงกรานต2560 1

รดนำอาจารยสงกรานต2560 2

 
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ นางนฤมล ศิริวัฒน์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯเป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรและแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์อาวุโสกว่า ๑๐๐ ท่าน โดยมีนักเรียนเก่าหลากหลายรุ่นมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม ฯพณฯม.ล.ปิ่น มาลากุล พร้อมนี้คณะกรรมการสนตอ.และศิษย์เก่าจัดการแสดงชุดพิเศษ ทั้งรำฉุยฉายและการแสดงโก๋กี๋ย้อนยุค เรียกเสียงและรอยยิ้มจากอาจารย์และผู้ชมกันถ้วนหน้างานนี้ทั้งอาจารย์และลูกศิษย์พกความสุขกลับไปบ้านอย่างเต็มเปี่ยม
......คิดถึงพระคุณ
อาจารย์ยิ่งใด
เป็นปิ่นหทัย
ให้ร่มเย็นใจเสมอมา...

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ตอ. 37.....อ่านต่อ

Read more ...

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ คุณบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ตอ. 39 เนื่องในโอกาส.....อ่านต่อ

Read more ...

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.ดลเดช พัฒนรัฐ ตอ. 37...อ่านต่อ

Read more ...

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ คุณสมศักดิ์ จังตระกุล ตอ. 40 เนื่องในโอกาส .....อ่านต่อ

Read more ...

การคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยมีพัฒนาการเริ่มจากตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2504 มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นมหาวิทยาลัยปิดใช้การจัดสอบคัดเลือกกันเอง  ... อ่านต่อ
Read more ...

แม่ผัน มีลูก ๕ คน ปีนี้ ย่างเข้า ๗๔ ปีแล้ว เรียนจบประถมสาม สามีเสียชีวิตตั้งแต่ลูกคนเล็ก อายุได้สองขวบ แม่ผันเลี้ยงลูกคนเดียว หนักเอาเบาสู้ ทำไร่ทำสวน ... อ่านต่อ
Read more ...

โดย นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

1. Blood chemistry แปลตรงๆว่าเคมีของเลือด หมายถึงระดับของสารต่างๆที่อยู่ในเลือดซึ่งก่อปฏิกิริยาเคมีได้ ซึ่งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารเหล่านี้ ... อ่านต่อ

Read more ...

อุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน แม้จะมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นในอีกหลาย ๆ ด้าน ... อ่านต่อ
Read more ...

รองนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันและถือเป็นขุนพลทางเศรษฐกิจคนสำคัญคนหนึ่งของประเทศ เป็นนักเรียนเตรียมอุดมรุ่น 33 ที่สมควรยกย่องและบันทึกความทรงจำของท่านสมัยเป็นนักเรียนและการดำเนินชิวิตครอบครัวและการทำงานตามแนวทางในหลวงรัชการที่ 9 ในหนังสือ "70 ปีใต้ร่มพระบารมี 80 ปีเตรียมอุดม"

somkid

นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

Somyos1r
ายแพทย์สมยศ อนันตประยูร

นายก สนตอ. วาระ 60-61

 

สัมภาษณ์ นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร นายก สนตอ.วาระ 2560-61

Upcoming Events

ตารางนัดหมาย

เพลงโรงเรียนเตรียมอุดมฯ

Line id : @dek-triam

             258