Sidebar

21
Thu, Mar

Top Stories

Grid List

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอส่งคำอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ มายังสมาชิกทุกท่านค่ะ

วิสัยทัศน์ของนายก สนตอ. คนใหม่ (วาระ ๒๕๖๑-๒๕๖๒) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ กล่าวในงานประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑.

ขอเชิญชม Clip วิสัยทัศน์ของนายก สนตอ. คนใหม่ (วาระ ๒๕๖๑-๒๕๖๒)  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ กล่าวในงานประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑.

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ต.อ.รุ่น ๔๐ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา วาระ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องเกียรติยศ (ห้อง ๑๑๑ อาคาร ๒) 

           โอกาสนี้ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน นายกสนตอ. วาระ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ได้ส่งมอบงานและแสดงความยินดีกับ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ขณะที่อดีตนายก สนตอ.รุ่นพี่ ได้ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีกับนายก สนตอ.คนใหม่ ในบรรยากาศที่อบอุ่นตามประสาพี่ๆ น้องๆ

อ่านรายละเอียดในหน้าข่าวสาร สนตอ.

 

" หนังสือ ๗๐ ปี ใต้ร่มพระบารมี ๘๐ ปี เตรียมอุดม "

ราคาเล่มละ ๘๐๐ บาท

สั่งซื้อใด้ที่ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร 02 2522325 , 085 326 6996

เยยมพชยวฒน อทยวรรณ2

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560  สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร อุปนายก ได้นำคณะกรรมการบริหาร เข้าคารวะ คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รุ่นพี่ ต.อ. 31 ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับงานของ สนตอ. แก่รุ่นน้องเป็นอย่างมาก

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ตอ. 37.....อ่านต่อ

Read more ...

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ คุณบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ตอ. 39 เนื่องในโอกาส.....อ่านต่อ

Read more ...

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.ดลเดช พัฒนรัฐ ตอ. 37...อ่านต่อ

Read more ...

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ คุณสมศักดิ์ จังตระกุล ตอ. 40 เนื่องในโอกาส .....อ่านต่อ

Read more ...

การคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยมีพัฒนาการเริ่มจากตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2504 มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นมหาวิทยาลัยปิดใช้การจัดสอบคัดเลือกกันเอง  ... อ่านต่อ
Read more ...

แม่ผัน มีลูก ๕ คน ปีนี้ ย่างเข้า ๗๔ ปีแล้ว เรียนจบประถมสาม สามีเสียชีวิตตั้งแต่ลูกคนเล็ก อายุได้สองขวบ แม่ผันเลี้ยงลูกคนเดียว หนักเอาเบาสู้ ทำไร่ทำสวน ... อ่านต่อ
Read more ...

โดย นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

1. Blood chemistry แปลตรงๆว่าเคมีของเลือด หมายถึงระดับของสารต่างๆที่อยู่ในเลือดซึ่งก่อปฏิกิริยาเคมีได้ ซึ่งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารเหล่านี้ ... อ่านต่อ

Read more ...

อุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน แม้จะมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นในอีกหลาย ๆ ด้าน ... อ่านต่อ
Read more ...

รองนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันและถือเป็นขุนพลทางเศรษฐกิจคนสำคัญคนหนึ่งของประเทศ เป็นนักเรียนเตรียมอุดมรุ่น 33 ที่สมควรยกย่องและบันทึกความทรงจำของท่านสมัยเป็นนักเรียนและการดำเนินชิวิตครอบครัวและการทำงานตามแนวทางในหลวงรัชการที่ 9 ในหนังสือ "70 ปีใต้ร่มพระบารมี 80 ปีเตรียมอุดม"

somkid

นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

tossaporn sirisamphan

ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์

นายก สนตอ. วาระ ๒๕๖๑-๒๕๖๒

 

Upcoming Events

ตารางนัดหมาย

เพลงโรงเรียนเตรียมอุดมฯ

Line id : @dek-triam

             258