Sidebar

Magazine menu

21
Mon, May
 
Image 2d82406ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษา สำหรับห้องปฏิบัติการและห้องเรียนสำหรับอาคาร ๘๐ ปีเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณเฉพาะค่าก่อสร้างอาคารจำนวน ๕๒ ล้านบาท เพื่อให้เป็นห้องปฏิบัติการและห้องเรียนที่ทันสมัยและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ตามแนวคิด “SMART CLASSROOM FOR SMART STUDENTS” ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งในระดับประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ภาคีทั้งสาม (สนตอ. สปค. และ รร.) จึงร่วมกันจัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาดังกล่าวขึ้น โดยขอรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา นักเรียนเก่า ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ผ้าป่าการศึกษา 10,000 กองนี้ กองละ 3,180 บาท หรือตามกำลังศรัทธาของท่าน โปรดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ ชื่อบัญชี "สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ เพื่อผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา-เตรียมอุดมศึกษา" บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 038-465401-8 และโปรดส่งรายละเอียดการบริจาคไปที่โทรสาร 02555880 โทรศัพท์ 022522325 หรือที่อีเมล์ cupsaa@triamudom-alumni.com หรือกรอกรายละเอียดของผู้บริจาคได้ที่ลิงก์ https://goo.gl/forms/uVU6lgDbud9GZjMz1 พร้อมแนบภาพถ่ายใบโอนเงินด้วย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
กิจกรรมทอดผ้าป่าการกุศลครั้งนี้จะสิ้นสุดการรับบริจาคในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะกรรมการฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านในกุศลจิตต่อ สถาบันการศึกษาที่มีเกียรติภูมิมายาวนานแห่งนี้ของพวกเราทุกคน
 

Top Stories

Grid List

 

" หนังสือ ๗๐ ปี ใต้ร่มพระบารมี ๘๐ ปี เตรียมอุดม "

ราคาเล่มละ ๘๐๐ บาท

สั่งซื้อใด้ที่ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร 02 2522325 , 085 326 6996

 
 
ข่าวดีข่าวด่วน!
พลาดแล้วเสียดายแน่นอน! หนังสือ
๗๐ ปี ใต้ร่มพระบารมี
๘๐ ปี เตรียมอุดม ......อ่านต่อ
Read more ...

เยยมพชยวฒน อทยวรรณ2

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560  สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร อุปนายก ได้นำคณะกรรมการบริหาร เข้าคารวะ คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รุ่นพี่ ต.อ. 31 ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับงานของ สนตอ. แก่รุ่นน้องเป็นอย่างมาก

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ตอ. 37.....อ่านต่อ

Read more ...

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ คุณบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ตอ. 39 เนื่องในโอกาส.....อ่านต่อ

Read more ...

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.ดลเดช พัฒนรัฐ ตอ. 37...อ่านต่อ

Read more ...

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ คุณสมศักดิ์ จังตระกุล ตอ. 40 เนื่องในโอกาส .....อ่านต่อ

Read more ...

การคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยมีพัฒนาการเริ่มจากตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2504 มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นมหาวิทยาลัยปิดใช้การจัดสอบคัดเลือกกันเอง  ... อ่านต่อ
Read more ...

แม่ผัน มีลูก ๕ คน ปีนี้ ย่างเข้า ๗๔ ปีแล้ว เรียนจบประถมสาม สามีเสียชีวิตตั้งแต่ลูกคนเล็ก อายุได้สองขวบ แม่ผันเลี้ยงลูกคนเดียว หนักเอาเบาสู้ ทำไร่ทำสวน ... อ่านต่อ
Read more ...

โดย นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

1. Blood chemistry แปลตรงๆว่าเคมีของเลือด หมายถึงระดับของสารต่างๆที่อยู่ในเลือดซึ่งก่อปฏิกิริยาเคมีได้ ซึ่งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารเหล่านี้ ... อ่านต่อ

Read more ...

อุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน แม้จะมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นในอีกหลาย ๆ ด้าน ... อ่านต่อ
Read more ...

รองนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันและถือเป็นขุนพลทางเศรษฐกิจคนสำคัญคนหนึ่งของประเทศ เป็นนักเรียนเตรียมอุดมรุ่น 33 ที่สมควรยกย่องและบันทึกความทรงจำของท่านสมัยเป็นนักเรียนและการดำเนินชิวิตครอบครัวและการทำงานตามแนวทางในหลวงรัชการที่ 9 ในหนังสือ "70 ปีใต้ร่มพระบารมี 80 ปีเตรียมอุดม"

somkid

นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

Apirak39r

ายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

นายก สนตอ. วาระ 60-61

 

Upcoming Events

ตารางนัดหมาย

เพลงโรงเรียนเตรียมอุดมฯ

Line id : @dek-triam

             258