Sidebar

Magazine menu

26
Tue, Sep

โบรชวรอพเดทA4 2

 สนใจสมัครออนไลน์ คลิ๊กที่นี่

หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ถ.พญาไทในวัน และเวลาราชการ

PR onsite1

Polo Shirt

แบบเหรยญแบบท1ไซสเสอ


Top Stories

Grid List

 

" หนังสือ ๗๐ ปี ใต้ร่มพระบารมี ๘๐ ปี เตรียมอุดม "

ราคาเล่มละ ๘๐๐ บาท

สั่งซื้อใด้ที่ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร 02 2522325 , 085 326 6996

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ตอ. 37.....อ่านต่อ

Read more ...

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ คุณบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ตอ. 39 เนื่องในโอกาส.....อ่านต่อ

Read more ...

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.ดลเดช พัฒนรัฐ ตอ. 37...อ่านต่อ

Read more ...

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ คุณสมศักดิ์ จังตระกุล ตอ. 40 เนื่องในโอกาส .....อ่านต่อ

Read more ...

การคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยมีพัฒนาการเริ่มจากตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2504 มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นมหาวิทยาลัยปิดใช้การจัดสอบคัดเลือกกันเอง  ... อ่านต่อ
Read more ...

แม่ผัน มีลูก ๕ คน ปีนี้ ย่างเข้า ๗๔ ปีแล้ว เรียนจบประถมสาม สามีเสียชีวิตตั้งแต่ลูกคนเล็ก อายุได้สองขวบ แม่ผันเลี้ยงลูกคนเดียว หนักเอาเบาสู้ ทำไร่ทำสวน ... อ่านต่อ
Read more ...

โดย นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

1. Blood chemistry แปลตรงๆว่าเคมีของเลือด หมายถึงระดับของสารต่างๆที่อยู่ในเลือดซึ่งก่อปฏิกิริยาเคมีได้ ซึ่งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารเหล่านี้ ... อ่านต่อ

Read more ...

อุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน แม้จะมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นในอีกหลาย ๆ ด้าน ... อ่านต่อ
Read more ...

รองนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันและถือเป็นขุนพลทางเศรษฐกิจคนสำคัญคนหนึ่งของประเทศ เป็นนักเรียนเตรียมอุดมรุ่น 33 ที่สมควรยกย่องและบันทึกความทรงจำของท่านสมัยเป็นนักเรียนและการดำเนินชิวิตครอบครัวและการทำงานตามแนวทางในหลวงรัชการที่ 9 ในหนังสือ "70 ปีใต้ร่มพระบารมี 80 ปีเตรียมอุดม"

somkid

นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

Somyos1r
ายแพทย์สมยศ อนันตประยูร

นายก สนตอ. วาระ 60-61

 

สัมภาษณ์ นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร นายก สนตอ.วาระ 2560-61

Upcoming Events

ตารางนัดหมาย

เพลงโรงเรียนเตรียมอุดมฯ

Line id : @dek-triam

             258