Sidebar

Magazine menu

23
Mon, Oct

นายก สนตอ.เข้าพบ ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษา

นพ. สมยศ อนันตประยูร นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) นำคณะกรรมการฯเข้าพบ ท่าน ผอ รร เตรียมอุดมศึกษา ดร. ปรเมษฐ์ โมลี และผู้บริหารโรงเรียน ณ ห้องประชุม ตึก 1 เมื่อวันอังคารที่ 8 เดือนสิงหาคม 2560 เพื่อปรึกษาหารือและขอคำแนะนำแนวทางในการทำงานในวาระนี้