Sidebar

23
Thu, Jan

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO แห่งไทยคม มอบจานดาวเทียม ให้แก่ทีมวิ่งสะสมครบ1,000 กม.15ทีมแรก เพื่อส่งมอบโอกาสให้น้องๆ ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ผ่านจานดาวเทียม ไทยคิดไทยคม

คุณ อนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO แห่งไทยคม มอบจานดาวเทียม

ให้แก่ทีมวิ่งสะสมครบ1,000 กม.15ทีมแรก

เพื่อส่งมอบโอกาสให้น้องๆ ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ผ่านจานดาวเทียม ไทยคิดไทยคม

ในวันแถลงข่าว 26 ตุลาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมเชื่อม บีทีเอส สยามสแควร์วัน