Sidebar

Magazine menu

07
Tue, Jul

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ชำระเงิน และรับเสื้อ/เบอร์วิ่ง

1. ในหน้าหลัก ให้เลือก สมัครแข่งขัน online
2. กรอกข้อมูลให้ครบตามแบบฟอร์ม ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน
3. กดปุ่ม ส่งข้อมูล
4. ระบบจะแสดง ใบแจ้งชำระเงิน กรุณาพิมพ์ ใบชำระเงินเพื่อชำระค่าลงทะเบียน
5. นำ ใบแจ้งชำระเงิน ไปยื่นที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา เพื่อชำระเงิน ๓๐๐ บาท เป็นค่าลงทะเบียนเข้าแข่งขัน
6. หากท่านยังไม่ได้พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงิน ท่านสามารถ  นำข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ (Ref.1) ,ลำดับที่ (Ref.2) , รหัสโครงการ (Ref.3) และ Product Code: 91892 ที่ระบบได้แจ้งให้ทราบข้างต้น หรือ ถ่ายภาพใบแจ้งชำระเงินจากหน้าจอ Smart Phone ของท่าน ไปชำระเงินที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท เป็นค่าลงทะเบียนเข้าแข่งขัน
7. ให้เก็บ ใบแจ้งชำระเงิน ส่วนสำหรับลูกค้า ที่ได้รับคืนจากธนาคารไว้เป็นหลักฐาน
8. การรับเสื้อเดินวิ่ง และเบอร์วิ่ง สำหรับใช้ติดเสื้อในการแข่งขัน ให้นำใบแจ้งชำระเงิน ส่วนสำหรับลูกค้า มายื่นที่ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ , อาทิตย์ที่ ๒๐  และ เสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. 

หมายเหตุ : การคำนวณรุ่นอายุ ใช้ปีพ.ศ. ที่เกิดเป็นเกณฑ์ เช่น เกิดปีพ.ศ. ๒๕๔๑ จะอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (๒๕๕๙-๒๕๔๑ = ๑๘)


 

เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๑๖

“ต.อ. เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ครองราชย์”


ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน

Virtual RunVirtual Run
Thaicom Run For School @Triamudom Half Marathon 2019 
เชิญชวน  พี่น้องเตรียมอุดมทุกท่านนะคะ
19-23สค.นี้ จะเปิดรับสมัครทีมวิ่งสะสมระยะทาง ชิงจานดาวเทียมไทยคมบริจาคให้น้องๆโรงเรียนที่ห่างไกล
ทีมละ 3-8ท่าน  วิ่งสะสมระยะทาง 1,000 กม. ในช่วงเวลา 1เดือน (1-30 กย 2562)​ 
จำกัดรับสมัครเพียง 50ทีม แบ่งเป็น ทีมที่มีสมาชิกพี่น้องเตรียมอุดม 20ทีม และทีมบุคคลภายนอก 30ทีม 
15ทีมแรก ที่วิ่งสะสมระยะทางได้ครบ 1,000 กม. ก่อน จะได้รับ รางวัลจานดาวเทียมไทยคมพร้อมติดตั้ง ให้แก่โรงเรียนที่ท่านเลือก
รับสมัครผ่าน QR code ตั้งแต่ 9:00น.  19-23สค 62 หรือ
รายละเอียด กติกา ดูเพิ่มได้ที่  www.facebook.com/thaicomCSR/
หรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อเอ๊ะ ตอ.41 T.081-617-7593นิตย์ ตอ.41 Line : Nit นิตย์ TU41

running

วันที่จัดการแข่งขัน      วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๕:๓๐ – ๐๙ : ๐๐ น. ปล่อยตัว ๐๖.๐๐ น.

สถานที่จัดการแข่งขัน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท และบริเวณใกล้เคียง 

ประเภทการแข่งขัน      
   ๑. เดิน – วิ่ง ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร 

   ๒. วิ่งระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร


รุ่นอายุที่เปิดรับ         
   บุคคลทั่วไปชาย อายุ ไม่เกิน ๑๘ ปี , ๑๙ – ๒๙ ปี , ๓๐ – ๓๙ ปี , ๔๐ – ๔๙ ปี , และ ๕๐ ปีขึ้นไป

   บุคคลทั่วไปหญิง อายุ ไม่เกิน ๑๘ ปี , ๑๙ – ๒๙ ปี , ๓๐ – ๓๙ ปี , ๔๐ – ๔๙ ปี , และ ๕๐ ปีขึ้นไป 
หมายเหตุ : การคำนวณรุ่นอายุ ใช้ปีพ.ศ. ที่เกิดเป็นเกณฑ์ เช่น เกิดปีพ.ศ. ๒๕๔๑ จะอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (๒๕๕๙-๒๕๔๑ = ๑๘)


ค่าสมัคร  ๓๐๐ บาท ทุกประเภทของการแข่งขัน 

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ   
   ๑. เสื้อที่ระลึกสำหรับทุกท่าน ท่านละ ๑ ตัว 
   ๒. เหรียญรางวัลที่ระลึกสำหรับทุกท่านที่เข้าเส้นชัยของทุกประเภท ท่านละ ๑ เหรียญ 
   ๓. บริการอาหารและเครื่องดื่มหลังเข้าเส้นชัย

   ๔.  Promotion ท่านสามารถระบุชื่อของท่าน หรือข้อความที่เหมาะสม บนป้ายวิ่ง(bib)ได้ตามต้องการเมื่อท่านสมัครและชำระเงิน ภายในวันที่ ๔ กันยายน นี้เท่านั้น
รางวัลของการแข่งขัน

win picture      ถ้วยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 สำหรับทุกรุ่นอายุ ทั้งชายและหญิง(เฉพาะระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร)

รางวัลพิเศษ สำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนหน้างานก่อนเดินวิ่งเท่านั้น

  family picture รางวัล Family(เฉพาะผู้สมัคร ๓.๕ กม.) สำหรับทุกครอบครัว(อย่างน้อย 3 ท่าน)  / รางวัล family ที่มีสมาชิกสูงสุด 
 
runner picture        รางวัล Fancy (เฉพาะผู้สมัครประเภท๑๐.๕ กม.)
                            
(สงวนสิทธิ์การพิจารณารางวัลโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน)*

การวัดขนาดเสื้อ
shirt 2

Download Map
แผนที่ ระยะทาง ๓.๕ ก.ม.

แผนที่ ระยะทาง ๑๐.๕ ก.ม.

 สมัครแข่งขัน online /รับเสื้อ,เบอร์วิ่งเอง จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท


สมัครแข่งขัน online /ส่งเสื้อ,เบอร์วิ่งทางไปรษณีย์ จำนวนเงิน ๓๕๐ บาท
(การสมัครแบบให้ส่งเสื้อทางไปรษณีย์  หมดเขตการรับสมัครภายในวันที่ 4 กันยายน 2559 )


หมายเหตุ :  รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 2,000 คน เท่านั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน และชำระเงิน

1. ในหน้าหลัก ให้เลือก สมัครแข่งขัน online
2. กรอกข้อมูลให้ครบตามแบบฟอร์ม ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน
3. กดปุ่ม ส่งข้อมูล
4. ระบบจะแสดง ใบแจ้งชำระเงิน กรุณาพิมพ์ ใบชำระเงินเพื่อชำระค่าลงทะเบียน
5. นำ ใบแจ้งชำระเงิน ไปยื่นที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา เพื่อชำระเงิน ๓๕๐ บาท เป็นค่าลงทะเบียนเข้าแข่งขัน
6. หากท่านยังไม่ได้พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงิน ท่านสามารถ  นำข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ (Ref.1) ,ลำดับที่ (Ref.2) , รหัสโครงการ (Ref.3) และ Product Code: 91892 ที่ระบบได้แจ้งให้ทราบข้างต้น หรือถ่ายภาพหน้าจอ Smart Phone ของท่าน ไปชำระเงินที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา จำนวนเงิน ๓๕๐ บาท เป็นค่าลงทะเบียนเข้าแข่งขัน
7. ให้เก็บ ใบแจ้งชำระเงิน ส่วนสำหรับลูกค้า ที่ได้รับคืนจากธนาคารไว้เป็นหลักฐาน
8. หากท่านไม่ได้รับเสื้อ/เบอร์วิ่ง เนื่องจากไปรษณีย์ตีกลับ ให้นำใบแจ้งชำระเงิน ส่วนสำหรับลูกค้า มายื่นที่ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรับ  เสื้อที่ระลึก และเบอร์สำหรับใช้ติดเสื้อในการแข่งขัน ในวันเสาร์ที่ ๑๙ , อาทิตย์ที่ ๒๐  และ เสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

หมายเหตุ : การคำนวณรุ่นอายุ ใช้ปีพ.ศ. ที่เกิดเป็นเกณฑ์ เช่น เกิดปีพ.ศ. ๒๕๔๑ จะอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (๒๕๕๙-๒๕๔๑ = ๑๘)

เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๑๖
“ต.อ. เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ครองราชย์”ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน

running


ประมวลข่าว ต.อ.เดิน-วิ่ง ครั้งที่ ๑๖ " ต.อ.เดินวิ่ง ตามรอยพระบาท ถวายราชสดุดี "

 2 สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ได้จัดงาน “ต.อ. เดินวิ่งตามรอยพระบาท ถวายราชสดุดี”
ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ในฐานะนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่น ๔๐ ให้เกียรตินำทีมเดิน-วิ่ง ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ นักเรียน นักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และประชาชน ที่มาร่วมเดิน-วิ่ง ทั้งประเภท ๓.๕ กม. และ ๑๐.๕ กม. เป็นจำนวนมากกว่า ๕,๐๐๐ คน  รวมทั้งได้ร่วมเดินในขบวนเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหา-กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

1

นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณนฤมล ศิริวัฒน์ เป็นระธานพิธีเปิดการแข่งขัน ต.อ.เดิน-วิ่งครั้งที่ ๑๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท 
ในปีนี้มีขบวนนักเรียนเก่า อาจารย์ และนักเรียนปัจจุบัน นำโดยนางนฤมล  ศิริวัฒน์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ (ต.อ.รุ่น ๓๘) นาวาอากาศเอก(พิเศษ) นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (ต.อ.รุ่น ๓๐) อาจารย์พรรษา คูสำราญ ประธานชมรมอาจารย์เก่าฯ ดร.ปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แขกผู้มีเกียรติและนักเรียนจำนวนมาก ร่วมกันเดินถือป้ายโครงการพระราชดำริ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กว่า ๓๐ ป้าย เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน  นอกจากนี้ยังมีการเชิญชวนให้นักเดิน-วิ่ง เขียนความดีที่จะทำเพื่อ “พ่อ” ลงบนป้ายเดิน-วิ่ง และ ร่วมปฏิญาณตนทำความดีตามรอยพระบาท กล่าวนำปฏิญาณตนโดย พันตรีนายแพทย์สรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง ต.อ.รุ่น ๖๒)  และช่วงท้ายของกิจกรรม นายนิธิวัชร์ ตันติภัสร์สิริ (กรีน AF - ต.อ.รุ่น ๖๘) นำทุกคนร้องเพลง “ความฝันอันสูงสุด” “ปิ่นหทัย” และเพลง “สรรเสริญพระบารมี”  อย่างกึกก้อง

 
ประมวลภาพงาน ต.อ เดินวิ่งครั้งที่ ๑๖ 

เดิน-วิ่ง ตามรอยพระบาท ถวายราชสดุดี ๒๗ พ.ย.๕๙ ชุดที่ ๑

เดิน-วิ่ง ตามรอยพระบาท ถวายราชสดุดี ๒๗ พ.ย. ๕๙ ชุดที่ ๒

เดิน--วิ่ง ตามรอยพระบาท ถวายราชสดุดี ๒๗ พ.ย.๕๙ ชุดที่ ๓

เดิน-วิ่ง ตามรอยพระบาท ถวายราชสดุดี ๒๗ พ.ย. ๕๙ ชุดที่ ๔

เดิน-วิ่ง ตามรอยพระบาท ถวายราชสดุดี ๒๗ พ.ย.๕๙ ชุดที่ ๕

เดิน-วิ่ง ตามรอยพระบาท ถวายราชสดุดี ๒๗ พ.ย.๕๙ ชุดที่ ๖