Sidebar

19
Sun, May

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ต.อ.39

Typography

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ขอแสดงความยินดีกับดร. สุทธิพล ทวีชัยการ ประธานเตรียมอุดมรุ่น 39 ในโอกาสที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เมื่อ 28 เม.ย.