Sidebar

23
Sat, Feb

ขอแสดงความยินดีกับ คุณ ดลเดช พัฒนรัฐ ต.อ.รุ่น37

Typography
สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับคุณดลเดช พัฒนรัฐ (ต.อ.รุ่น37) ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา