Sidebar

13
Tue, Nov

ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ เตรียมอุดมรุ่น 37

Typography

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ที่ได้รับพิจารณาแต่งตั้ง เป็น
อธิบดี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข