Sidebar

19
Sun, May

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ตอ.รุ่น 40

Typography
สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ (ต.อ.รุ่น40) ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฌรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ