Sidebar

22
Mon, Apr

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ที่ได้รับพิจารณาแต่งตั้ง  ... อ่านต่อ

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย (ต.อ.รุ่น37) อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ... อ่านต่อ

More Articles ...