Sidebar

20
Mon, Jan

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กรรมการบริหาร สนตอ.วาระ 2556-2557

วันที่ 19 กันยายน 2556 ตอนเช้า ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายกสมาคมนักเรียนเก่า ฯ และกรรมการบริหารได้ร่วมทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา