Sidebar

24
Fri, Jan

อ. พรรษา ประธาน ชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษาร่วมลงนามถวายพระพร

1 ก.ค. 2559 เวลา 11.00 น. ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง อ. พรรษา ประธาน ชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา และคณะ ฯ ได้ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Teacher 001


Teacher 002


Teacher 003


Teacher 004