Sidebar

24
Fri, Jan

สนตอ. เชิญชวนรดน้ำอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์

Image bd055f9Image 23d93a4

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม ระหว่างอาจารย์ ลูกศิษย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ร่วมพบปะสังสรรค์ และสนับสนุนวัฒนธรรมไทย งานรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๗:๓๐-๑๔:๐๐ น. ณ ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา (การแต่งกาย ผ้าไทย)
          กำหนดการงานรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์
                        วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐
     
     ๗:๓๐ น.    :     รับประทานข้าวต้ม - ขนมปัง มื้อเช้า
     ๘:๐๐ น.    :     ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
     ๙:๔๕ น.    :     นายกฯกล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์การจัดงาน
   ๑๐:๐๐ น.    :     เริ่มพิธีรดน้ำขอพร
   ๑๑:๓๐ น.    :     เสร็จพิธี เชิญอาจารย์ ๑ ท่าน ให้โอวาท
   ๑๑:๕๐ น.    :     รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมชมการแสดง
   ๑๔:๐๐ น.    :     ปิดงาน