Sidebar

23
Fri, Aug

พาอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

21 มีนาคม 2558 พาอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพาณิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (เตรียมอุดมฯ รุ่น 36) และ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันต้อนรับ
Click เพื่อดูภาพ