Sidebar

24
Fri, Jan

อาจารย์พรรษา คูสำราญ ประธานชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา

วันที่ 17 มิถุนายน อาจารย์พรรษา คูสำราญ ประธานชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา ประชุมครั้งที่ 1 กับคณะกรรมการชมรมอาจารย์เก่า
ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ โดยมีอดีตประธานชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่น 38 นฤมล ศิริวัฒน์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

20160617 121223


20160617 131536


20160617 140123