Sidebar

Magazine menu

19
Tue, Jan

นายกสมาคมฯร่วมงานขับเคลื่อน สนตอ.ช่วงปลายวาระ2562-2563

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 11.45 น. สมาคม สนตอ. เขตปทุมวัน กทม.

ร่วมขับเคลื่อนงานสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาช่วงปลาย สนตอ.วาระ 2562-2563

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ ร่วมขับเคลื่อนงานสมาคมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมประจำเดือนมิถุนายนและเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา