Sidebar

Magazine menu

06
Sat, Mar

วันที่ 19 กันยายน 2556 ตอนเช้า ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายกสมาคมนักเรียนเก่า ฯ และกรรมการบริหารได้ร่วมทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา