Sidebar

20
Sat, Jul

วันที่ 17 มิถุนายน อาจารย์พรรษา คูสำราญ ประธานชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา ประชุมครั้งที่ 1 กับคณะกรรมการชมรมอาจารย์เก่า
ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ ... อ่านต่อ

21 มีนาคม 2558 พาอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพาณิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (เตรียมอุดมฯ รุ่น 36) และ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันต้อนรับ
Click เพื่อดูภาพ

วันที่ 20 มิถุนายน 2558 : สนตอ. วาระ2557-2558 นายวิชัย อุดมสมบูรณ์ดี ประธานจัดกิจกรรม อุปนายก สนตอ ,คุณอุไร วรรณพานิชย์ อุปนายก สนตอ ,คณะกรรมการ และ ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ตอ36 อดีต ผู้ว่าราชการจังหวัด นครนายก...อ่านต่อ

More Articles ...