Sidebar

16
Mon, Sep

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้นำคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา..อ่านต่อ...

เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. ศ.พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ บวงสรวงพระปริวรรติเทพ พระภูมิประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท ถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช และวางมาลัยกรเคารพรูปหล่อครึ่งตัวของ ม.ล. ปิ่น มาลากุล หลังจากทำพิธีเสร็จแล้ว สน.ตอ.ได้ประชุมกรรมการบริหาร 80 คน ครั้งแรก ที่ห้องประชุม สน.ตอ.

เยยมพชยวฒน อทยวรรณ2

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560  สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร อุปนายก ได้นำคณะกรรมการบริหาร เข้าคารวะ คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รุ่นพี่ ต.อ. 31 ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับงานของ สนตอ. แก่รุ่นน้องเป็นอย่างมาก

More Articles ...