Sidebar

23
Fri, Aug

11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเกียรติยศ รร.เตรียมอุดมฯ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานแข่งขัน ครั้งที่ 15 "ต.อ.เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาจักรีสิรินธร"

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พศ. 2558 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์  (สน.ตอ.)มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก ดร.พสุ โลหารชุน ... อ่านต่อ

19 กรกฏาคม 2558 : Thank You Party " ตอ.บ้านแห่งรัก "

คณะกรรมการบริหาร และที่ปรึกษานายกฯ สนตอ. ร่วมงาน Thank You Party " ตอ.บ้านแห่งรัก " ณ อาคารเอนกประสงค์ สนตอ.

More Articles ...