Sidebar

24
Fri, Jan

ดร.พสุ โลหารชุน (ต.อ. รุ่น37) นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    ...อ่านต่อ

1 ก.ค. 2559 เวลา 11.00 น. ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง อ. พรรษา ประธาน ชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา  ... อ่านต่อ

More Articles ...