Sidebar

20
Mon, Jan

18 พย. 2557 เวลา 14.00 น. วันแถลงข่าว งานเดิน-วิ่ง สนตอ. ครั้ง ที่ 14 ณ ห้องเกียรติยศ 111 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งจะจัดงานเดิน-วิ่ง สนตอ. ครั้ง ที่ 14 ... อ่านต่อ

สุชาต วิริยะพานิช นายก สนตอ. และ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานที่ปรึกษานายก สนตอ. และคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2557 – 2558 ...อ่านต่อ

More Articles ...