Sidebar

20
Sat, Jul

งานเลี้ยงต้อนรับ นายกสมาคม สนตอ. และกรรมการบริหาร สนตอ. ตอ.35 23 กันยายน 2556 โดย พี่ ธงชัย ล่ำซำ อดีตนายกสมาคม สนตอ. ( ตอ.25 ) LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 19 กันยายน 2556 ตอนเช้า ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายกสมาคมนักเรียนเก่า ฯ และกรรมการบริหารได้ร่วมทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา