Sidebar

Magazine menu

01
Sun, Aug

Top Stories

Grid List

วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องเกียรติยศ ตึก ๒ มีการมอบทุนทั้งหมด ๘๔ ทุน  อาทิ  ทุนครุทายาท ฯพณฯ ศ. ม.ล. ปิ่น มาลากุล  ส่งเสริมการศึกษาต่อวิชาครู ๗ ทุน รวม ๑๐๕,๐๐๐ บาท โดย ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ คุณนันท์นภัสร์อร ชาญเชาวน์กุล คุณสิริพรรณ กมลรัตนพูล และทุนจากหนังสือ ฯพณฯ ศ. ม.ล. ปิ่น มาลากุล รวมทั้ง ทุนจากสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ได้ร่วมมอบทุนให้จำนวน ๒๐ ทุน  รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ต.อ. รุ่น ๒๙  รวมกันมอบให้ ๓๒ ทุน รวม  ๕๐๓,๐๐๐ บาท  และ ต.อ. รุ่น ๔๔-๔ รวมกันมอบให้ ๑๕ ทุน รวม ๑๗๕,๐๐๐ บาท ฯลฯนายสมยศ นะลำเลียง นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ ได้ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้ด้วย

การคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยมีพัฒนาการเริ่มจากตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2504 มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นมหาวิทยาลัยปิดใช้การจัดสอบคัดเลือกกันเอง  ... อ่านต่อ
Read more ...

แม่ผัน มีลูก ๕ คน ปีนี้ ย่างเข้า ๗๔ ปีแล้ว เรียนจบประถมสาม สามีเสียชีวิตตั้งแต่ลูกคนเล็ก อายุได้สองขวบ แม่ผันเลี้ยงลูกคนเดียว หนักเอาเบาสู้ ทำไร่ทำสวน ... อ่านต่อ
Read more ...

โดย นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

1. Blood chemistry แปลตรงๆว่าเคมีของเลือด หมายถึงระดับของสารต่างๆที่อยู่ในเลือดซึ่งก่อปฏิกิริยาเคมีได้ ซึ่งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารเหล่านี้ ... อ่านต่อ

Read more ...

อุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน แม้จะมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นในอีกหลาย ๆ ด้าน ... อ่านต่อ
Read more ...

รองนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันและถือเป็นขุนพลทางเศรษฐกิจคนสำคัญคนหนึ่งของประเทศ เป็นนักเรียนเตรียมอุดมรุ่น 33 ที่สมควรยกย่องและบันทึกความทรงจำของท่านสมัยเป็นนักเรียนและการดำเนินชิวิตครอบครัวและการทำงานตามแนวทางในหลวงรัชการที่ 9 ในหนังสือ "70 ปีใต้ร่มพระบารมี 80 ปีเตรียมอุดม"

somkid

นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

ทพ. สมยศ นะลำเลียง

นายก สนตอ. วาระ ๒๕๖๓-๒๕๖๔

 

Upcoming Events

ตารางนัดหมาย

เพลงโรงเรียนเตรียมอุดมฯ

Line id : @dek-triam

             258