Sidebar

Magazine menu

28
Tue, Sep

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ทีมรับสมัครประกอบด้วย พี่ๆน้องๆจากหลายรุ่นมาช่วยกัน ประชาสัมพันธ์ และตั้งโต๊ะรับสมัคร งาน เตรียมอุดมฮาล์ฟมาราธอน ๒๐๑๙

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ทีมรับสมัครประกอบด้วย พี่ๆน้องๆจากหลายรุ่นมาช่วยกัน ประชาสัมพันธ์ และตั้งโต๊ะรับสมัครงาน เตรียมอุดมฮาล์ฟมาราธอน ๒๐๑๙ณ โรงอาหารใหญ่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีผู้ปกครอง ให้ความสนใจสมัครจำนวนมาก ตั้งแต่เช้าจนบ่าย
ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ช่วยกันสนับสนุน กิจกรรม รายได้ก็เพื่อนำกลับไปพัฒนาโรงเรียนและสนับสนุนน้องๆต่อไป