สนตอ.มอบเหรียญวิ่ง ปิ่นหทัยรันแก่นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันที่21 ก.ค.63
สนตอ. วาระ2562-63
มอบเหรียญวิ่ง จากการจัดกิจกรรม
82ปี เตรียมอุดมศึกษา
ปิ่นหทัยรัน เตรียมอุดมฮาล์ฟมาราธอน 2019
แก่ นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เวลา 12.00น.
ณ หมวดพลานามัยฯ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โดย คุณธานุกร รุมาคม ประธานการจัดงานฯ เป็นตัวแทน สนตอ.มอบ อาจารย์บรรจบ หัวหน้าหมวดสุขศึกษาและพลานมัย ตัวแทน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นผู้รับมอบ เพื่อดำเนินการแจกให้กับนักเรียนที่เข้ามาใหม่ 1,200 เหรียญ

เป็นของที่ระลึกที่พี่นักเรียนเก่าฯมอบให้น้องๆ
จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง
ฮาล์ฟมาราธอนแรกของ
เตรียมอุดมศึกษาและเพื่อเชิดชูเกียรติ ฯพณฯ ศ. ม.ล. ปิ่น มาลากุล ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
อีกทั้ง เป็นครั้งแรกของการใช้ชื่อย่อคำว่า“ปิ่นหทัยรัน” ในงานเดินวิ่ง เตรียมอุดมศึกษา

และยังเป็นการประชาสัมพันธ์แก่น้องๆที่เข้ามาใหม่ ให้ทราบว่า งานเดินวิ่ง เป็นกิจกรรมหนึ่งของสนตอ.ที่รุ่นพี่นักเรียนเก่าฯร่วมใจกัน สนับสนุน เพื่อหารายได้ มอบให้โรงเรียน และเพื่อน้องๆอีกด้วย

ข้อมูล และภาพจาก

คุณธานุกร รุมาคม
ประธานจัดงาน เตรียมอุดมฮาล์ฟมาราธอน2019