Sidebar

Magazine menu

29
Wed, Sep

สนตอ.มอบโล่ขอบคุณแก่ทีมงานบานาน่าซอฟแวร์

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. ที่สำนักงานสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์(สนตอ.)

มีการมอบโล่รางวัลแสดงความขอบคุณให้กับทีมงานบานาน่าซอฟแวร์ที่ได้สร้างระบบการจัดการแข่งขันออกกำลังกายแบบสะสมคะแนน

โดยใช้แอพพลิเคชัน Run-Hub NextVR เป็นแอพพลิเคชันที่ส่งเสริมการออกกำลังกายในหลายๆรูปแบบเช่น เดิน วิ่ง กระโดดเชือก ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน ฯลฯ

ให้กับนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาและสมาชิกชมรมวิ่งเตรียมอุดมกว่า 80 คนระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 ที่แข่งขันเป็นบุคคลหรือทีมก็ได้

เป็นการออกกำลังกายแนวใหม่ทำที่ไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้รักสุขภาพ

บริษัทบานาน่าซอฟแวร์ได้ช่วยพัฒนาระบบการขายสินค้าออนไลน์ผลิตภัณฑ์ของ สนตอ. ที่มีจำหน่ายในตอนนี้อีกด้วย

โล่รางวัลนี้มอบโดย คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานชมรมวิ่งเตรียมอุดม และมีคุณธานุกร รุมาคม คุณอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ คุณพงศ์พัฒน์ พิตรปรีชา

และคุณปริญญา เปาทอง เข้าร่วมในการมอบครั้งนี้ด้วย (ถ้วยรางวัล)

ขอขอบคุณ
คุณ พงศ์พัฒน์ พิตรปรีชา กรุณาออกแบบและจัดทำโล่ให้