นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาวาระ 2559-60

Typography
เพิ่งรับตำแหน่ง นายก สนตอ.ไปสดๆร้อนๆ เมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ถึงแม้จะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอดีในแวดวงกีฬา การเมือง และสังคม วันนี้บทบาทใหม่ที่เธอมารับผิดชอบเพื่อตอบแทนโรงเรียน ในฐานะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่น่าติดตาม มารู้จักประวัติของเธอกันหน่อยนะคะ

การศึกษา

- ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 38 (ม.ศ.4 ห้อง 711(ตึก 8)), ม.ศ 5 ห้อง 272 (ตึก 3)),

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนา Pittsburgh University, Pennsylvania, U.S.A.

- ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การบริหารนโยบาย (Doctoral Candidate Status)Pittsburgh University, Pennsylvania, U.S.A. (จบในระดับว่าที่)

ด้านสังคม     

- นายกสมาคมซอนต้า สากล(กรุงเทพฯ)

 -กรรมการหารายได้ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ด้านกีฬา

- ผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ผู้จัดการทีมฮอกกี้หญิงทีมชาติไทย หลายสมัย

- ประธานพัฒนาฟุตบอลและฟุตซอลหญิง สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

- นายกสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย / รองประธานสหพันธ์กีฬาเนตบอลแห่งเอเซีย

ด้านการเมือง

- สมาชิกวุฒิสภา (แบบเลือกตั้ง)จังหวัดอุตรดิตถ์

- โฆษกกรรมาธิการวิสามัญ กิจการวุฒิสภา, รองประธานกรรมมาธิการ พัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมประชาชน

- ประธานกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา รองประธานกรรมาธิการงบประมาน วุฒิสภาปีงบประมาน 2557

ด้านครอบครัว

- สมรสกับ นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์(อดีตรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 2 สมัย, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย,รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิค,มนตรีซีเกมส์)

- มีบุตร-ธิดา จำนวน 6 คน : ดร.บัวบุตรี,นายปารณ,นางสาวภักดิ์กมล,นางสาวชื่นชนก,นางสาวเปนไท และนางสาวทวนกระแส

(รูปมลกับครอบครัว)

LOGO สนตอ.

คณะกรรมการบริหาร สนตอ.วาระปี 2559-2560 (ตอ.รุ่น 38-39-40-41-42) ได้ระดมความคิด และนำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยมสำหรับการบริหารงานสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมฯ ในวาระนี้ ดังนี้วิสัยทัศน์


เป็นศูนย์รวมศักยภาพ ของนักเรียนเก่าเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม ในระดับชาติ และนานานชาติอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1.ระดมศักยภาพนักเรียนเก่า เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อโรงเรียนและสังคม

2.สนับสนุนและช่วยผลักดัน พัฒนาระบบการเรียน การสอน การบริหารงานของโรงเรียน ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

3.พัฒนาการบริหารสมาคมฯแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

4.เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกผ่านเครือข่ายต่างๆ

ค่านิยม

T           Transparency                         บริหารอย่างโปร่งใส

R           Reputation                              รักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง

I               Integrity                                 เพียงถือความซื่อสัตย์

A            Accuracy                                 ยืนหยัดความถูกต้อง

M             Merit                                       ยกย่องคุณธรรม

คณะกรรมการบริหารโดยการนำของ นฤมลมีความตั้งใจบริหาร จัดการ ดูแลสนตอ. ในวาระนี้ 

ด้วยหลักการสำคัญ 3 ประการที่สั้น ง่ายแต่ได้ใจความ ดังนี้

ช่วยโรงเรียน      ส่งเสริมครู        ดูแลน้อง

“นักเรียนเก่าเตรียมอุดมทุกคนมีศักยภาพเพียงพอ ในการช่วยโรงเรียนได้แน่นอน เพียงแต่ว่าจะร่วมมือ ร่วมใจ กลับมาทำสิ่งที่ดีๆ ให้กับโรงเรียนเตรียมฯแห่งนี้ของเรา หรือไม่ เท่านั้น อยากเรียนเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนว่าเราทุกคนยังคงเป็นความหวังเสมอสำหรับโรงเรียน ครู เเละ น้องๆ”

นฤมล กล่าวทิ้งท้ายไว้

มาติดตามกันนะคะ