Sidebar

Magazine menu

ข่าวดี!ข่าวด่วน! หนังสือ ๗๐ ปีใต้ร่มพระบารมี ๘๐ ปีเตรียมอุดม

Typography
Coverpage80TU
ข่าวดีข่าวด่วน!
พลาดแล้วเสียดายแน่นอน! หนังสือ
๗๐ ปี ใต้ร่มพระบารมี
๘๐ ปี เตรียมอุดม
จัดพิมพ์เสร็จ
เรียบร้อยแล้วค่ะ
อ่านบทสัมภาษณ์ "เด็กเตรียม" ระดับบุคคลสำคัญของประเทศในหลายวงการ 31 ท่าน
ถึงความผูกพันกับโรงเรียนและแรงบันดาลใจจากในหลวง ร.๙
ไม่เคยมีตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อน
สามารถติดต่อซื้อได้ที่ สนตอ. (ด้านหลังติดกับคณะสัตวแพทย์)
ตั้งแต่ วันที่ ๒๐ ก.ค.นี้ เป็นต้นไป
หนังสือมีจำนวนจำกัดค่ะ ราคา@ ๘๐๐บาท (ส่งทางไปรษณีย์ มีค่าส่ง@ ๕๐บาท)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.๐๒ ๒๕๒ ๒๓๒๕