Sidebar

Magazine menu

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล สนตอ. ปี ๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Typography

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สนามกอล์ฟ เลกาซี่ กอล์ฟคลับ ถนนปัญญาอินทรา เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำหรับใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน

พิเศษ!! นับเป็นครั้งแรกในปีนี้ที่จะมีการมอบรางวัล Overall Low Gross ถ้วยบุคคลสำหรับนักเรียนเก่า ต.อ. พร้อมจารึกชื่อผู้ชนะเลิศประจำปีบนถ้วยเพื่อเป็นเกียรติประวัติ โดยถ้วยรางวัลใบนี้จะถูกส่งมอบให้ผู้ชนะเลิศในปีต่อไปตามลำดับ
สำหรับรางวัลการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 

* ประเภททีม : รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรองชนะเลิศ ถ้วยรางวัลจากนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ

* ประเภทบุคคล : รางวัล Overall Low Gross ถ้วยบุคคลชาย-หญิง-นักเรียนเก่า ต.อ. และรางวัล Overall Low Net ถ้วยบุคคลชาย Flight A-B-C รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ ๑-๒ 

* รางวัลพิเศษ ได้แก่ รางวัลโฮลอินวัน รางวัลใกล้ธง รางวัลตีไกล รางวัลตีไกลใกล้เส้น และรางวัลจับสลากในงานเลี้ยงอาหารค่ำ
รับสมัครทีมละคน ประเภท

VIP ทีมละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ทีมทั่วไป ทีมละ ๕๐,๐๐๐ บาท และ

ทีมนักเรียนเก่า ต.อ. ทีมละ ๓๓,๐๐๐ บาท

ค่าสมัครรวมรถกอล์ฟ แคดดี้ และของที่ระลึก
สอบถามรายละเอียดการแข่งขันที่ คุณกัมพล ล้ำเลิศ รองประธานกรรมการจัดงาน โทร.๐๙๑-๗๙๕๓๖๓๖ และสมัครแข่งขันได้ที่ สนตอ. โทร. ๐๒-๒๕๒๒๓๒๕, ๐๘๕-๓๒๖๖๙๙๖

Download แผ่นพับพร้อมใบสมัคร ที่นี่                                                                      (updated ๒๐๐๔๑๙)

1

2

รายละเอียดทีม กอล์ฟการกุศล สนตอ.๒๕๖๒