Sidebar

Magazine menu

วันที่ 19 ก.ย.2562 ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ตัวแทน คณะกรรมการบริหาร สนตอ. เข้าคาราวะ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนำเรียนกิจกรรมต่างๆของสนตอ.ตลอดวาระ 2562-2563

 วันที่ 19 ก.ย.2562วันที่ 19 ก.ย.2562ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ตัวแทน คณะกรรมการบริหาร สนตอ. เข้าคาราวะ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนำเรียนกิจกรรมต่างๆของสนตอ.ตลอดวาระ 2562-2563