Sidebar

Magazine menu

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอเชิญชวนร่วมงานฟุตบอลประเพณีสาธิตปทุมวัน-เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ขอเชิญชวนร่วมงานฟุตบอลประเพณีสาธิตปทุมวัน-เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ขอเชิญชวนร่วมงานฟุตบอลประเพณีสาธิตปทุมวัน-เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่1
SATITPATUMWAN – TRIAM UDOM TRADITIONAL FOOTBALL
ณ สนามศุภชลาศัย ( สนามกีฬาแห่งชาติ )ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
ทีมเข้าร่วมแข่งขันทีมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน, ทีมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน, ทีมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา และทีมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
มาร่วมบันทึกภาพประวัติศาตร์ของท่านในงานฟุตบอลประเพณีสาธิตปทุมวัน-เตรียมอุดมศึกษาครั้งแรก 
พี่ๆเพื่อนๆน้องๆ ส.มศว และต.อ. มาเชียร์กันให้ดังสนั่นลั่นสนามศุภชลาศัย  แล้วพบกันครับ.......
หมายเหตุ ...ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมงาน