Sidebar

Magazine menu

๓ ม.ค.๖๓ ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่และวันเกิดครบรอบ๘๒ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดพิธีทำบุญตักบาตร

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และวันเกิดครบรอบ ๘๒ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เวลา ๐๘.๐๐ น.นายกสมาคมนักเรียนเก่าปัจจุบัน ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ, อดีตนายกสมาคมฯ คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน อุปนายก,ที่ปรึกษากรรมการบริหารสมาคมฯ ทั้งปัจจุบันและอดีต รวมทั้งนักเรียนเก่า เข้าร่วมงาน