Sidebar

Magazine menu

ต.อ. 40 ห้อง 722 มอบเครื่องให้ออกซิเจน HFNC แก่โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์

ต.อ. 40 ห้อง 722 มอบเครื่องให้ออกซิเจน HFNC แก่โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์

 ต.อ. 40 ห้อง 722 มอบเครื่องให้ออกซิเจน HFNC แก่โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์

พันเอกพิเศษ มานัส โพธิ์ดี (ที่ 2 จากขวา) เป็นตัวแทนนักเรียนเก่าเตรียมอุดม รุ่น 40 ห้อง 722

ไปมอบเครื่องให้ออกซิเจน HFNC ราคา 200,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง

 ทั้งนี้ เครื่องให้ออกซิเจนตัวนี้จัดซื้อด้วยเงินตั้งต้นของอาจารย์อุษาวดี ศรีสุชาติ ร่วมกับเงินบริจาคของเพื่อนๆ ห้อง 722

เพื่อร่วมสนับสนุนคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้

ณ วันที่ 22 เมษายน 63