Sidebar

Magazine menu

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธ ลงพื้นที่ รพ.อ่างทอง เยี่ยมให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข

4 พ.ค. 2563 ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ รพ.อ่างทอง

เยี่ยมให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข โดยมี นพ.ประภาส ลี้สุทธิพรชัย

ให้การต้อนรับ ทั้งสองท่านเป็นนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่น41