Sidebar

Magazine menu

ประกาศเลื่อนจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ปิ่นหทัย ครั้งที่ 20

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในปัจจุบัน
คณะผู้จัดงาน โดยสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงขอเลื่อนจัดกิจกรรมจาก วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564
สำหรับผู้สมัครท่านใดที่ไม่สะดวกร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการกิจกรรม เป็น Virtual Exercise แทน หรือแจ้งการยกเลิกรายการสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ www.pinhathairun.org

หมายเหตุ ขณะนี้ระบบ www.pinhathairun.org กำลังปิดปรับปรุง จะเปิดให้ใช้ได้ในวันที่ 25 ธันวาคมนี้
คณะผู้จัดงาน ต้องขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย