การแสดงในงาน 82ปีเตรียมอุดมศึกษา คืนสู่เหย้า...เพราะเราคิดถึง การแสดงชุด "สาว สาว สาว" โดย ต.อ.รุ่น42,43,44

การแสดงในงาน 82ปีเตรียมอุดมศึกษา คืนสู่เหย้า...เพราะเราคิดถึง การแสดงชุด "สาว สาว สาว"  โดย ต.อ.รุ่น42,43,44

การแสดงในงาน 82ปีเตรียมอุดมศึกษา คืนสู่เหย้า...เพราะเราคิดถึงการแสดงในงาน 82ปีเตรียมอุดมศึกษา คืนสู่เหย้า...เพราะเราคิดถึง

> การแสดงชุด "สาว สาว สาว"  โดย ต.อ.รุ่น42,43,44 <