พิธีเปิด งาน 82 ปี เตรียมอุดมศึกษา “คืนสู่เหย้า..เพราะเราคิดถึง”

พิธีเปิด งาน 82 ปี เตรียมอุดมศึกษาพิธีเปิด งาน 82 ปี เตรียมอุดมศึกษา
“คืนสู่เหย้า..เพราะเราคิดถึง”

โดย นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ (ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ)โดย นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ (ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ)
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์​(รองนายกรัฐมนตรี) ต.อ.รุ่นที่ 33
​​​คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพนิช​
(รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ต.อ.รุ่นที่ 21
ดร.โสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วันที่ 15 ก.พ.63 ณ สนามฟุตบอล รร เตรียมอุดมศึกษา