82ปีเตรียมอุดมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการจัดกิจกรรม