Sidebar

Magazine menu

29
Wed, Sep

running

วันที่จัดการแข่งขัน      วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๕:๓๐ – ๐๙ : ๐๐ น. ปล่อยตัว ๐๖.๐๐ น.

สถานที่จัดการแข่งขัน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท และบริเวณใกล้เคียง 

ประเภทการแข่งขัน      
   ๑. เดิน – วิ่ง ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร 

   ๒. วิ่งระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร


รุ่นอายุที่เปิดรับ         
   บุคคลทั่วไปชาย อายุ ไม่เกิน ๑๘ ปี , ๑๙ – ๒๙ ปี , ๓๐ – ๓๙ ปี , ๔๐ – ๔๙ ปี , และ ๕๐ ปีขึ้นไป

   บุคคลทั่วไปหญิง อายุ ไม่เกิน ๑๘ ปี , ๑๙ – ๒๙ ปี , ๓๐ – ๓๙ ปี , ๔๐ – ๔๙ ปี , และ ๕๐ ปีขึ้นไป 
หมายเหตุ : การคำนวณรุ่นอายุ ใช้ปีพ.ศ. ที่เกิดเป็นเกณฑ์ เช่น เกิดปีพ.ศ. ๒๕๔๑ จะอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (๒๕๕๙-๒๕๔๑ = ๑๘)


ค่าสมัคร  ๓๐๐ บาท ทุกประเภทของการแข่งขัน 

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ   
   ๑. เสื้อที่ระลึกสำหรับทุกท่าน ท่านละ ๑ ตัว 
   ๒. เหรียญรางวัลที่ระลึกสำหรับทุกท่านที่เข้าเส้นชัยของทุกประเภท ท่านละ ๑ เหรียญ 
   ๓. บริการอาหารและเครื่องดื่มหลังเข้าเส้นชัย

   ๔.  Promotion ท่านสามารถระบุชื่อของท่าน หรือข้อความที่เหมาะสม บนป้ายวิ่ง(bib)ได้ตามต้องการเมื่อท่านสมัครและชำระเงิน ภายในวันที่ ๔ กันยายน นี้เท่านั้น
รางวัลของการแข่งขัน

win picture      ถ้วยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 สำหรับทุกรุ่นอายุ ทั้งชายและหญิง(เฉพาะระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร)

รางวัลพิเศษ สำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนหน้างานก่อนเดินวิ่งเท่านั้น

  family picture รางวัล Family(เฉพาะผู้สมัคร ๓.๕ กม.) สำหรับทุกครอบครัว(อย่างน้อย 3 ท่าน)  / รางวัล family ที่มีสมาชิกสูงสุด 
 
runner picture        รางวัล Fancy (เฉพาะผู้สมัครประเภท๑๐.๕ กม.)
                            
(สงวนสิทธิ์การพิจารณารางวัลโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน)*

การวัดขนาดเสื้อ
shirt 2

Download Map
แผนที่ ระยะทาง ๓.๕ ก.ม.

แผนที่ ระยะทาง ๑๐.๕ ก.ม.

 สมัครแข่งขัน online /รับเสื้อ,เบอร์วิ่งเอง จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท


สมัครแข่งขัน online /ส่งเสื้อ,เบอร์วิ่งทางไปรษณีย์ จำนวนเงิน ๓๕๐ บาท
(การสมัครแบบให้ส่งเสื้อทางไปรษณีย์  หมดเขตการรับสมัครภายในวันที่ 4 กันยายน 2559 )


หมายเหตุ :  รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 2,000 คน เท่านั้น

running


ประมวลข่าว ต.อ.เดิน-วิ่ง ครั้งที่ ๑๖ " ต.อ.เดินวิ่ง ตามรอยพระบาท ถวายราชสดุดี "

 2 สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ได้จัดงาน “ต.อ. เดินวิ่งตามรอยพระบาท ถวายราชสดุดี”
ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ในฐานะนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่น ๔๐ ให้เกียรตินำทีมเดิน-วิ่ง ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ นักเรียน นักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และประชาชน ที่มาร่วมเดิน-วิ่ง ทั้งประเภท ๓.๕ กม. และ ๑๐.๕ กม. เป็นจำนวนมากกว่า ๕,๐๐๐ คน  รวมทั้งได้ร่วมเดินในขบวนเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหา-กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

1

นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณนฤมล ศิริวัฒน์ เป็นระธานพิธีเปิดการแข่งขัน ต.อ.เดิน-วิ่งครั้งที่ ๑๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท 
ในปีนี้มีขบวนนักเรียนเก่า อาจารย์ และนักเรียนปัจจุบัน นำโดยนางนฤมล  ศิริวัฒน์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ (ต.อ.รุ่น ๓๘) นาวาอากาศเอก(พิเศษ) นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (ต.อ.รุ่น ๓๐) อาจารย์พรรษา คูสำราญ ประธานชมรมอาจารย์เก่าฯ ดร.ปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แขกผู้มีเกียรติและนักเรียนจำนวนมาก ร่วมกันเดินถือป้ายโครงการพระราชดำริ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กว่า ๓๐ ป้าย เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน  นอกจากนี้ยังมีการเชิญชวนให้นักเดิน-วิ่ง เขียนความดีที่จะทำเพื่อ “พ่อ” ลงบนป้ายเดิน-วิ่ง และ ร่วมปฏิญาณตนทำความดีตามรอยพระบาท กล่าวนำปฏิญาณตนโดย พันตรีนายแพทย์สรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง ต.อ.รุ่น ๖๒)  และช่วงท้ายของกิจกรรม นายนิธิวัชร์ ตันติภัสร์สิริ (กรีน AF - ต.อ.รุ่น ๖๘) นำทุกคนร้องเพลง “ความฝันอันสูงสุด” “ปิ่นหทัย” และเพลง “สรรเสริญพระบารมี”  อย่างกึกก้อง

 
ประมวลภาพงาน ต.อ เดินวิ่งครั้งที่ ๑๖ 

เดิน-วิ่ง ตามรอยพระบาท ถวายราชสดุดี ๒๗ พ.ย.๕๙ ชุดที่ ๑

เดิน-วิ่ง ตามรอยพระบาท ถวายราชสดุดี ๒๗ พ.ย. ๕๙ ชุดที่ ๒

เดิน--วิ่ง ตามรอยพระบาท ถวายราชสดุดี ๒๗ พ.ย.๕๙ ชุดที่ ๓

เดิน-วิ่ง ตามรอยพระบาท ถวายราชสดุดี ๒๗ พ.ย. ๕๙ ชุดที่ ๔

เดิน-วิ่ง ตามรอยพระบาท ถวายราชสดุดี ๒๗ พ.ย.๕๙ ชุดที่ ๕

เดิน-วิ่ง ตามรอยพระบาท ถวายราชสดุดี ๒๗ พ.ย.๕๙ ชุดที่ ๖

 

Page 2 of 2