Sidebar

Magazine menu

24
Mon, Jan

ขอแสดงความยินดีกับ นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ ตอ.รุ่น34

Typography
สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ(ต.อ.34) ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร