Sidebar

Magazine menu

24
Mon, Jan

ขอแสดงความยินดีกับ คุณบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ตอ.39

Typography

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ คุณบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ตอ. 39 เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป