Sidebar

Magazine menu

24
Mon, Jan

นายก สนตอ. หารือกับคณะทำงานสำรวจออกแบบและคณาจารย์เรื่องการปรับปรุงตึก 3

วันที่ 10 มกราคม 2563 ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา

ร่วมหารือเบื้องต้นการสำรวจออกแบบการปรับปรุงตึก 3 กับรุ่นพี่ ต.อ.38 และรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตามมติที่ประชุม สนตอ. เพื่อเร่งจัดทำแผนการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ จากนั้นเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองแบบ และขออนุญาตดำเนินการปรับปรุงต่อไป