Sidebar

Magazine menu

24
Mon, Jan

สนตอ.จัดส่งแอลกอฮอล์ ให้ท่านอาจารย์เก่าฯทางไปรษณีย์

สนตอ.จัดส่งแอลกอฮอล์ ให้ท่านอาจารย์เก่าฯทางไปรษณีย์

สนตอ.จัดส่งแอลกอฮอล์ ให้ท่านอาจารย์เก่าฯทางไปรษณีย์ ได้รับกันอย่างทั่วถึง

ท่านอาจารย์อุบล ได้กรุณาแต่งกลอนขอบคุณแทนครูทุกท่าน

“...แอลกอฮอล์ศิริบัญชามาถึงบ้าน

เป็นสื่อสารกตัญญูครูคนเก่า

น้ำสีฟ้าแบ่งปันมาบรรเทา

ให้ครูเราปลอดภัยในครั้งนี้

…น้ำใจศิษย์ติดตามบอกความรัก

แม้ขอบคุณก็ยังจักน้อยนักนี่

ความซาบซึ้งปริ่มหัวใจในความดี

ขอศิษย์มีแต่ความสุขทุกวันวัย

…ปีก่อนก่อนเราพบกันวันสงกรานต์

โปรยดอกไม้จากพานประจงให้

น้ำทุกหยาดทุกหยดราวรดใจ

ชื่นข้างในตระหวัดถึงซึ้งทุกครา

…เมื่อโรคภัยเกรี้ยวกราดพิฆาตมนุษย์

เราต้องหยุดด้วยวินัยไม่ฝืนฝ่า

ธรรมชาติเลิศล้ำด้วยธรรมาสอนให้คนรู้กล้าและรู้เกรง

…รู้ว่าศิษย์คิดถึงกัน. . .วันสงกรานต์

ฝันร้ายผ่านพ้นภัยไม่ข่มเหง

จะสดับ"ปาเจรา..."มาฟังเพลง

ร่วมครื้นเครงครู-ศิษย์ชีวิตงาม

…ปีใหม่ไทยครูส่งพรก่อนหนึ่งวัน

ให้ทุกคนสุขสันต์ในทุกท่าม

ทุกทุกก้าวคงความดีเป็นนิยาม

เดือนเมษาฯที่๑๓. . . และทุกปี

สุขสันต์วันสงกรานต์

อุบล สรรพัชญพงษ์

๑๒เมษายน ๒๕๖๓