Sidebar

Magazine menu

06
Mon, Dec

นายกสนตอ.ประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารสวัสดิการอาจารย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันที่ 26 ก.ค.63

วันที่ 26 ก.ค. 63
ทพ. สมยศ นะลำเลียง นายก สนตอ. วาระ 2563-2564
ได้เข้ากราบแนะนำตัวและ เข้าร่วมประชุมขอรับทราบข้อมูลเบื้องต้น
กับ ประธานกรรมการ น.อ. (พิเศษ) นพ. ไพศาล จันทรพิทักษ์
พร้อมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการอาจารย์เก่า
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท
และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ รร.เอเซีย