Sidebar

Magazine menu

24
Mon, Jan

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.พงศ์ราม รามสูต  นักจุลชีววิทยา นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์

และนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยแอนติบอดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ท่านเป็นนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่41 และได้เคยรับเชิญให้มาบรรยาย

เรื่องการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ความสำเร็จด้วย 7อุปนิสัย" แก่นักเรียนเก่าฯและผู้ที่สนใจ

จัดโดยฝ่ายวิชาการ สนตอ. เมื่อวันที่16 ม.ค.63 สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย

ตลอดการฟังบรรยาย กับแนวคิดที่ว่า ทุกท่านก็สามารถทำได้เพียง

"ต้องมีความเชื่อก่อนแล้วมุ่งมั่นทำให้สำเร็จ"

ข่าวจาก นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ลงวันที่ 18 พ.ค. 2563

https://judprakai.bangkokbiznews.com/interview/2023

More Articles ...