สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) วาระ พ.ศ. 2562 - 2563 และ ชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ต้อนรับสมาชิกใหม่ 5 ท่านเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของชมรมอาจารย์เก่าฯ

วันอาทิตย์ที่  27 ตุลาคม 2562 วันอาทิตย์ที่  27 ตุลาคม 2562 
สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) วาระ พ.ศ. 2562 - 2563และ ชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ร่วมงานสักการะอนุสรณ์สถาน ฯพณฯ ศ.ม.ล. ปิ่น มาลากุลพร้อมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ล่วงลับไปแล้ว 
ต้อนรับสมาชิกใหม่ ได้แก่อาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่เกษียณอายุในปีนี้ รวม 5 ท่านเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของชมรมอาจารย์เก่าฯ
ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป อุทิศส่วนกุศล แด่อาจารย์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้ง ฯพณฯ ศ.ม.ล. ปิ่น มาลากุล ด้วย
และชมรมอาจารย์เก่าแสดงความยินดีกับ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา   ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ในงานมีอาจารย์ ร่วมงาน 103 ท่าน และ นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 35 ถึง 45 ช่วยกันดูและและสนับสนุน อาหาร เครื่องดื่ม ของชำร่วย