Sidebar

Magazine menu

24
Mon, Jan

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ คุณบรรจงจิต อังศุสิงห์ เตรียมอุดม รุ่น 39 เนื่องในโอกาส....

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ขอแสดงความยินดีกับดร. สุทธิพล ทวีชัยการ ประธานเตรียมอุดมรุ่น 39 ในโอกาสที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เมื่อ 28 เม.ย.

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ (เตรียมอุดมรุ่น 39) ... อ่านต่อ

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ คุณสมศักดิ์ จังตระกุล ตอ. 40 เนื่องในโอกาส .....อ่านต่อ

More Articles ...