Sidebar

Magazine menu

24
Mon, Jan

Reunion TU40 2017
นักเรียนเก่า ตอ.40 ขอเชิญชวนเพื่อนๆในรุ่น ร่วมงาน เตรียมอุดม 40 REUNION 2017 ครบรอบ ๔๐ ปี เตรียมอุดม ๔๐ โดยมีชื่องานว่า "40 ปี กล้าเกี้ยวน้อยร้อยใจรัก ต.อ.40"
ขอเชิญเพื่อนๆไปร่วมพบปะสังสรรค์ รำลึกถึงความสุขในวัยเยาว์ไปด้วยกัน พร้อมเลือกประธานรุ่นคนต่อไป

งานจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 10:30-15:00 ณ Ahyat Abalone Convention Hall อาคาร Thai CC ใกล้สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส สุรศักดิ์ บัตรราคา 1,200 บาท (โต๊ะจีน) พร้อมรับเสื้อ Polo Limited Edition  ปิ่นหทัย 40 และ Year Book Box Set หนังสือรุ่นฉบับมีชีวิต (เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมงานและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่านั้น)

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สุขุม กาญจนพิมายต.อ.รุ่น 40 ... อ่านต่อ

นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 40 ได้จัดทำของที่ระลึก เสื้อครอบครัวปิ่นหทัย และหมวกครอบครัวปิ่นหทัย.......

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ (ต.อ.รุ่น40) ... อ่านต่อ

More Articles ...